EN 1090-2

De NEN-EN 1090 is de norm waaraan medio 2014 alle constructiedelen met lastdragende eigenschappen, die in de hoofdberekening worden meegenomen als lastdragend, aan moeten voldoen. Deze constructiedelen moeten worden voorzien van een CE markering.

Visser Techniek is geclassificeerd  in uitvoeringsklasse EXC 2 met lassen en uitvoeringsklasse EXC 4 zonder lassen onder productnorm EN1090-2.

2023 – Visser Techniek 0063-CPR-300072-1 EN1090