Molenvrienden Rottemerengebied

Visser Techniek sponsort stichting Molenvrienden Rottemerengebied

Visser Techniek steunt vereniging molenvrienden Rottemerengebied. De vereniging is steeds meer afhankelijk van de sponsoren door de terugnemende bijdrage van de overheid. Bij Visser Techniek vinden wij het belangrijk dat zulke historische verenigingen blijven bestaan om het Nederlands erfgoed te beschermen.