NEN-EN 1090-1

CE-markering  voor constructieve stalen en aluminium onderdelenCE-Logo

Per 1 juli 2014 is het, in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1, wettelijk verplicht voor stalen en aluminium constructiedelen die belasting dragend in een permanent bouwwerk worden ingezet en in het handelsverkeer worden gebracht binnen de EU een CE-verklaring op te stellen.

Deze CE-verklaring mag uitsluitend worden opgesteld, als het bedrijf door een aangemelde (externe) instantie gecertificeerd is op de EN 1090-1.

Visser Techniek is NEN-EN 1090-1 gecertificeerd!